با محصولات رایان تچرا

زمان را ذخیره کنید

مشاوره مالی و مالیاتی

ارائه مشاوره مالیاتی در رابطه با مالیات عملکرد شرکتها، مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده VAT
+ ادامه

عملیات حسابرسی

حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روشهای توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی
+ ادامه

عملیات حسابداری

انجام کلیه عملیات حسابداری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکتهای سهامی خاص، سهامی عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و موسسات)
+ ادامه

پروژه های اخیر

نمایش نمونه کار
Bas van der Veer
Identity
Bas van der Veer
Olympics Committee
Print
Fortaleza 2020
Identity, Print
Dandaka
Motion, Web Design
3D Arch Decor
Identity
Mirsa